SATAKUNNAN LENNOSTON KILTA

 

Lentorykmentti 1:n perinnejoukko-osaston kilta

 

Ilmavoimien kiltojen yhteistyöelin kehotti vuonna 1967, että jokaiseen puolustushaaran joukko-osastoon perustettaisiin oma kilta. Silloin kiltoja oli neljä. Porissa pidettiin 18. lokakuuta 1968 Hävittäjälentolaivue 21:n Aliupseerikerholla Satakunnan Lennoston kilta ry:n perustava kokous. Paikalla oli 72 henkilöä. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin myyntipäällikkö, eversti Kalervo Mustonen.

 

Killan tehtävät

 

Killan päämääräksi kirjattiin perustamispäivänä

·        maanpuolustushengen vaaliminen,

·        jäsenten keskinäisenä yhdyssiteenä toimiminen,

·        Satakunnan Lennoston ja siviiliväestön toisiinsa lähentäminen,

·        historiallisten perinteiden ja yhteisten muistojen vaaliminen, lennostossa palvelevien varusmiesten viihtyisyyden edistäminen ja

·        vaikeuksiin joutuneiden jäsenten sekä Ilmavoimien sotaveteraanien taloudellinen tukeminen

Killan kotipaikaksi kirjattiin Pori. Satakunnan Lennoston esikunta siirtyi syyskuussa 1965 Tampereelle, muutkin yksiköt jättivät Porin kesällä 1985. Killan uudeksi kotipaikaksi tuli Tampere.

 

Alussa killalla oli myös valtuuskunta, josta uusissa säännöissä vuonna 2006 luovuttiin. Niissä pelkistettiin killan tarkoitukseksi ”Satakunnan Lennoston ja sen historiaan liittyvien yksiköiden perinteiden sekä ilmailu- ja maanpuolustushengen vaaliminen sekä lennoston ja siviiliväestön toisiinsa lähentäminen”.

 

Jäsenyys

 

Kiltaa perustettaessa päätettiin jäseniksi hyväksyä Satakunnan Lennostossa ja sen perinneyksiköissä palvelleita henkilöitä, myös muissa Ilmavoimien joukko-osastoissa olleet kelpuutettiin. Lähdettiin liikkeelle ajatuksesta, että sodanaikaiseen joukkoon kuuluneet pitivät yhteyttä. Uusien sääntöjen mukaan lennostossa palvelleiden lisäksi kiltaan voidaan nykyisin valita kaikki hyvämaineiset Suomen kansalaiset, sekä miehet että naiset, jotka ilmapuolustushengessä haluavat pitää yhteyttä lennostoon ja Ilmavoimiin. Vuoden 2016 alussa jäseniä oli 281.

 

Jäseneksi voi hakea lennoston killan sihteeriltä internetin tai postin kautta saatavalla lomakkeella.

 

Killan toimintaa

 

Killan toimintasuunnitelma vahvistetaan vuosikokouksessa. Perinteeksi on muodostunut järjestää vuosittain kiltamatka jonnekin ulkomaille ja kokoontumisia jäsenistölle sekä Tampereella että Porissa. Maapuolustushengen vaaliminen ja ilmapuolustushenkeä kohottavat hankkeet liittyvät toimintaan.

 

Killan toimielimet

 

Killan toiminnasta vastaa vuosittain valittava johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Lisäjäseneksi

 

siihen on nimetty Satakunnan Lennoston Esikunnan esikuntapäällikkö. Vahvistuksena ovat myös erikseen kutsuttavat sihteeri ja rahastonhoitaja.