TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

 KILLAN TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄ

Kilta on jäsentensä välinen yhdysside, joka vaalii Satakunnan Lennoston historiallisia perinteitä, maanpuolustushenkeä ja ylläpitää yhteistoimintaa lennoston ja siviiliväestön kesken. Vuoden 2016 painopistealueina ovat jäsenistön lisääminen erityisesti Satakunnan Lennoston lakkautetuista joukkoyksiköistä sekä lennoston perinnetyön tukeminen. Käynnistetään Ilmavoimien 100 v. juhlien suunnittelu paikallisella tasolla yhteistoiminnassa lennoston ja läheisten kiltojen ja ilmasiltojen kanssa.

Hallitus

Toimintakauden 2016 hallitus

Puheenjohtaja                    Markku Määttänen      Tampere

Jäsen                                 Jukka Uhari               Tampere 

Jäsen                                 Pertti Haavaste          Pori

Jäsen                                 Sauli Keskinen           Tampere     

Jäsen                                 Janne Pauni               Tampere

Kutsuttuna lennoston edustajana esikuntapäällikkö, evl Antti Koskela 29.2.2016 ja 1.3.2016 alkaen evl Tuure Lehtoranta.

Kutsuttuna HävLLv 21 perinneyhdistyksen edustajana puheenjohtaja maj Jaakko Salomäki.

Hallituksen kutsumana sihteerinä jatkaa Jarmo Aalto Porista ja rahastonhoitajana Markku Kallvikbacka Kokkolasta.

Hallitus kokoontuu tilanteen mukaan pääsääntöisesti Tampereella, Pirkkalassa ja Porissa.

 TALOUS

Killan talous on vakaalla pohjalla. Jäsenmaksu pyritään pitämään ennallaan 20 eurossa. Talousarvio ehdotus vuodelle 2016 on liitteessä 1. Vuoden aikana aletaan jo varautua vuoden 2018 aikana pidettäviin Satakunnan Lennoston Killan 50-vuotisjuhlallisuuksiin.

 Tilin- ja toiminnantarkastajana jatkavat Seppo Penttinen ja varalla Hannu Lamberg HTM Tampereelta.

 TOIMINTA

Kiltapäivä tiistaina 16.2.2016

Kilta kutsuu kokoon kaikki ilmapuolustuksen killat ja ilmasillat avoimille kiltapäiville Ilmasotakouluun Tikkakoskelle.

 Vuosikokous 16.2.2016

Killan vuosikokous pidetään kiltapäivän päätteeksi.

Porin lentoasema tilaisuus 14.7.2016

 

Perinteinen Porissa palvelleiden tapaaminen pidetään Porin lentoasemalla poikkeuksellisesti heinäkuun 14. päivänä Suomi Areenan tapahtumiin liittyen. Kokoontuminen tullee tapahtumaan kuitenkin perinteisesti lento-onnettomuuksissa kaatuneiden muistomerkillä erikseen ilmoitettavana kellonaikana. Tarkempi paikka ja aika ilmoitetaan erikseen ohjelman varmistuttua.

 

Aitovuorelaisten ja HävLlv21 tapaaminen 2016

 

Tapaaminen Lentotukikohdassa, lennoston esikunnassa ja pääjohtokeskuksessa palvelleiden sekä HävLLv 21 perinneyhdistyksen jäsenten kanssa pyritään järjestämään 7.10.2016 osana lennoston perinnetyötä. Haluamme taata, että kesästä 1918 alkanut ilmavoimien vanhimman lentoyksikön historia siirtyy perintönä joukko-osaston tuleville sukupolville.

 

Kiltamatka Puolaan

 Järjestetään kiltamatka Puolaan Krakovaan 2. - 6.9.2016.  

Yhteistoiminta uudistuneen Satakunnan Lennoston yksiköiden kanssa

Satakunnan Lennoston Kilta käynnistää yhteydenpidon uusien lennoston yksiköiden Koelentokeskuksen ja Kuljetuslentolaivueen henkilöstön kanssa selvittääkseen heidän halukkuutensa liittyä Satakunnan Lennoston Kiltaan. Uutena yhteistyökumppanina on myös käynnistänyt toimintansa HävLLv 21:n perinneyhdistys ry. Yhdistyksen puheenjohtajaa pyydetään killan hallitukseen kutsuttuna jäsenenä. On myös muistettava pääsa palvelleidenajohtokeskuksessa palvellut henkilökunta.

 Maanpuolustuskiltojen liitto ja Ilmavoimien kiltaliitto

Satakunnan lennoston Kilta ry ei ole liittymässä Maanpuolustuskiltojen Liiton jäseneksi. Killan hallitus seuraa tilannetta.

Kilta on Ilmavoimien Kiltaliiton jäsen, jonka hallituksessa puheenjohtaja edustaa kiltaa

Kilta on osallistunut omalta osaltaan Pilven Veikko-lehden valmisteluun. Osallistutaan Ilmavoimien Kiltaliiton järjestämiin tapaamisiin.

Palkitsemiset vuonna 2016

Satakunnan Lennoston Killan painopiste palkitsemisissa tulevina vuosina on vuonna 2018 killan 50-vuotisjuhliin ja Ilmavoimien 100-vuotispäivään liittyen. Ehdotuksia otetaan jo nyt vastaan.

Osallistuminen ilmavoimien ja lennoston juhlatilaisuuksiin                    

 Osallistutaan juhla- ja muihin tilaisuuksiin tilanteen mukaan.

 Hallitus